In de interne competitie speelden Gert en Guus een spannende partij met een aantal interessante momenten. De Gesloten Siciliaan is een opening die zich uitermate goed leent voor een portie schijnboksen. Geert was nogal kwistig met het verbruik van tempi om zijn paard om te spelen van b1 naar h3. Guus zag nog geen reden om daar beslissend voordeel uit te halen. Het voordeel van Guus werd teniet gedaan toen hij zich het loperpaar liet ontfutselen. "Het kan verkeren", sprak Bredero en prompt ruilde Gert zijn enige actieve stuk tegen de slechte loper van Guus. Vanaf dat moment leek Guus de beste papieren te hebben, maar het evenwicht werd niet verbroken. Gert maakte een onnauwkeurigheid toen hij in gelijke stelling dameruil aanbood. Het eindspel bood alleen Guus reële winstkansen. Het kost veel energie en concentratievermogen om een mindere stelling te verdedigen. Na een foutieve paardzet van Gert wist Guus de partij netjes af te maken.

 

Guus (GA) heeft zijn gedachten over deze partij laten vallen, waardoor het voor de lezer interessant is om het denkpatroon van een speler te volgen.
Het weergeven van deze gedachten bevat tegelijkertijd een bron van leermomenten.  Zo zijn er een aantal spelmomenten geweest waar Guus andere visies heeft dan ik maar ook waar Guus andere besluiten had kunnen en moeten nemen.
Mijn commentaar staat schuingedrukt aangegeven (TB)

Gert Deichmann (1786) - Guus van den Akker (1895) , Klimmen 25-09-2014

1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. d3 d6 
Beide spelers zijn bekend 
met wit in het Gesloten Siciliaans.(GA)

6. Nce2?!


Deze opmerkelijke zet speelde Frank Wuts in 1997 al  tegen Thomas Henrichs. Wit kiest bij voorhand al voor een rustig systeem (Gesloten Siciliaans) maar door twee maal in de opening met hetzelfde stuk te spelen verliest wit al snel het voordeel van de voorzet. (T.B)

6. Be3 Nd4 7. Nce2 is gebruikelijker. Bijvoorbeeld Nxe2 
8. Nxe2 Bxb2 9. Rb1 Bg7 is een interessant pionoffer, recent gespeeld in mijn partij van Voerendaal 2 - Helmond. (GA)

6... e6
Zwart kan zich op verschillende manieren opstellen tegen de Gesloten Siciliaan. De methode van Guus is één van de meest betrouwbare. (TB) 

7. c3 Nge7 8. Nf3 O-O 9. h4?! 


Een zet die ik zelf graag speel in dergelijke stellingen!(GA)

Wit is nog niet 
ontwikkeld en wil al aan een koningsaanval beginnen. Dit lijkt me in strijd met de basisregels van het schaakspel. Het idee is goed, de timing is minder. Ik denk niet dat zwart erg nerveus hoeft te zijn van de witte actie. (TB)  

Of 9. 
d4 d5 10. e5 cxd4
Ik ben voorstander van het handhaven van de spanning met 
10... b6 waardoor ook het activeren van de loper met ..... Lc8-a6 mogelijk wordt.(T.B)
11. cxd4 met een pionnenketen die vaak in de franse opening 
voorkomt.

Of 9. O-O d5 10. Be3 b6 met een stelling die lijkt op de K
onings-indische aanval in de voorhand. (GA)
De zwarte stelling oogt 
flexibeler. Wit wil in dit type stellingen graag e4-e5 spelen om terrein te winnen. Deze opmars wordt dan gesteund door Lf4, De2 en Te1. Zowel Le3 als Pe2 staan in deze opstelling het witte idee in de weg. (TB)

9... h5?!
Deze 
typische Siciliaanse zet vertraagt de witte opmars, maar kan deze meestal niet volledig stoppen.(GA)
Ik ben niet erg gecharmeerd van ....h7-h5. In bepaalde 
varianten van de Drakenvariant, de Sämisch-variant van het Konings-Indisch en het modern Engels is de opmars h7-h5 inderdaad de beste remedie. In deze rustige stelling is de druk van wit niet groot en hoeft zwart geen tijd te verliezen door te reageren. Na de tekstzet ....h5 heeft wit ook aanknopingspunten (veld g5 , zwaktes g6, e6). Ik denk dat de stelling nu weer gelijk is. Zwart staat klaar om met  9... d5 het inititaief te grijpen. Bijvoorbeeld 10. h5 dxe4 11. dxe4 Qxd1+ 12. Kxd1 b6 en de zwarte pionnenstructuur en ontwikkelingsvoorsprong geven Guus minimaal gelijk spel.(TB)

10. Nf4 e5 11.Nh3?
Centralisatie middels 11. Nd5 is de geijkte manier om verder te gaan.(TB)

11... Bg4
Beide zijden hebben tijd verloren, maar wit meer dan zwart.
(GA)
Het witte paard heeft veel tijd verloren met de manouvre Pb1-c3-e2-f4-h3. 
Desondanks lijkt wit maar één tempo achter te liggen.(TB)
De zet 11... d5 !? 
maakt meteen gebruik van zwarts kleine ontwikkelingsvoorsprong.(GA)

12. Be3 b5
Zwart zoekt zijn kansen op de damevleugel. Wit kan voorlopig geen 
doorbraak forceren op de koningsvleugel. (GA)
Ik geef de voorkeur aan het 
afmaken van de ontwikkeling met 12... Qd7 waarmee de witte rokade wordt verhinderd en de zwarte torens worden verbonden. Vervolgens zal zwart zijn pionnen naar voren sturen.(TB)

13. Qd2 a5 14. Nh214....Qd7?
Om meer grip op de witte velden te krijgen, die zwak worden na ruil van de loper op g4. De computer prefereert de loper te houden.(GA)
Slechts Ulf Andersson heeft het 
recht om zijn loper af te ruilen tegen een paard. Alle andere stervelingen behouden het loperpaar! (TB)

15. Nxg4 hxg4 16. Ng1
Van het zwarte voordeel 
(betere ontwikkeling, betere pionnenstructuur, het loperpaar) is weinig overgebleven.(TB)

16......f6 
Een luchtgaatje voor de koning. Misschien is direct b4 
beter.(GA)


Een belangrijk  psychologisch moment in de partij. Zwart heeft geen centrumacties 
ondernomen. Op de damevleugel zijn ook nog geen slagwisselingen in aantocht.Verder heeft wit een vijandige loper onschadelijk gemaakt. De balans is omgeslagen naar wit. Belangrijk in de schaakpartij is om alle stukken te activeren. Mijn plan is het afmaken van de ontwikkeling met Pe2, dan rokerenen dan de zwarte stelling aantasten met f3. Wit heeft steeds minder gestaan en heeft de kans benut om het spel naar zich toe te trekken......en dan gebeurt dit.(TB)

17. Bh6?  
Wit mist zijn 
kans om de koningsstelling te openen.(GA)
Vreemd, wit gaat zijn enige actieve 
stuk ruilen tegen zwarts "dikke"pion. Hiermee verliest wit al zijn voordeel. Ruilzucht is niet de weg naar de overwinning......ook niet naar remise.
Zwart hoeft mijn inszienzs ook geen angst te hebben voor het openen van de h-lijn. (TB)
Na 17. h5?!gxh5 (Of 17... g5 18. h6 Bh8 19. h7+ Kf7) 18. Rxh5 Kf7 19. f4 met initiatief voor wit.(GA)
Het initiatief is minimaal, daar zwart al snel de 
actieve toren van wit kan ruilen. Bijvoorbeeld} exf4 20. gxf4 Rh8 21. Rxh8 Rxh8 en het is maar de vraag wie beter staat. (TB)

Analysediagram


17... b4
Had Guus ook 17...
Bxh6 18. Qxh6 a4 bekeken? De witte dame kan niet alleen matzetten en de overige witte stukken staan bijna allemaal in de beginstand. (TB)

18. Bxg7 
Kxg7 19. Ne2 Rh8
voorkomt het openen van de h-lijn.(GA)
Soms is 
anticpereren of de profylaxe een juist wapen. Wanneer de tegenstander niets dreigt, dan is het ondernemen van eigen acties belangrijker. Is het echt zo erg wanneer de h-lijn open gaat? Laten we eens kijken. 19... a4 20. h5 gxh5 21. Rxh5 Rh8 22. Rxh8 Rxh8 en het is zwart die baat heeft gehad met het openen van de h-lijn.(TB)

20. f4?!
20. d4 Lijkt sterker, de pionstructuur 
doet denken aan het Spaans.(GA)

20... bxc3
Alle zwarte stukken staan op de 
goede posten. Het is tijd voor actie. Ik bekijk daarom de breekzet  20...d5 om de druk op het witte centrum te verhogen.
21. exd5 Nxd5 22. c4 Nb6 
23. fxe5 Nxe5!? 24. O-O-O Rae8 en zwart is ok. (TB)

21. bxc3 a4
Dreigt de pion naar a3 te sturen waarna zwart de 2e rij in handen hoopt te krijgen.(GA)
Een goed plan. Wellicht dat het verwisselen van zetten door 21... Rab8 nog sterker is. (TB)

22. fxe5 Nxe5?
Verleid wit tot de volgende zet. Terugslaan 
met een pion leek mij de f of d-lijn aan wit te geven.(GA)

Ik vind de zet 
speculatief. Zwart hoopt dat wit de fout ingaat en speelt daarom een mindere zet. Onder het motto "de winnaar heeft altijd gelijk.", kan ik de zet van Guus moeilijk bekritiseren. Als neutrale toeschouwer keur de zet 22.....Pxe5? ten zeerste af omdat de zet alle voordeel verspeelt.
Veel sterker is (TB) 22... dxe5 23. Rd1 Rab8 24. Qe3 Ik dacht dat ik verplicht was de c pion passief te verdedigen.(GA) Qe6 !?
Nog sterker is 
 24... Qa7 waarmee veld d4 onder controle blijft. 25. O-O Rb2 26. Rd2 Rxd2 27. Qxd2 Rd8 en de zwarte stelling speelt zich makkelijker. (TB)


Analaysediagram

23. d4? 
Wit krijgt gelijk spel met  23. O-O Rab8 en dan pas 24. d4!? (TB)
Gert overzag de volgende tussenzet.(TB)

23... Nf3+ 24. Bxf3 gxf3 25. Nf4
De f3 pion is zwak, maar wit heeft amper tijd deze te winnen. Qg4!? valt een pion aan die en prise kan blijven.
De zet 25... g5! leek mij erg sterk, maar ik was bang voor het openen van mijn koningsstelling. (GA)Een belangrijk moment. Guus geeft aan dat de zet sterk is, maar durft hem niet te spelen, vanwege gevoelsredenen in plaats van schaaktechnische redenen. Guus beseft dat zijn koningsstelling geopend wordt, maar realiseert niet voldoende dat zijn stukken geactiveerd worden en dat de witte koning ook danig op de tocht komt te staan. Hier had Guus de stelling dieper moeten analyseren om toe te kunnen slaan.(TB) 
Bijvoorbeeld 26. Nd3 (Zwakker is (TB) 26. Nh3 cxd4 27. cxd4 Qg4 28. Kf2 Rab8 en de witte stelling is onhoudbaar (TB)  26... cxd4 27. cxd4 Qg4 ! en er hangen 2 pionnen.(GA)

26. O-O-O
Hier realiseerde ik mij dat de stelling ook best dicht bij gelijk staat. Er zijn geen directe dreigingen tegen de witte koning.(GA)
Op dit moment staat de zwarte koning veiliger en kan zwart acties ondernemen op de b-lijn. Wit staat klaar om via het centrumacties binnen te vallen. (TB)

26...c4!
Om het paard veld d3 af te nemen en de d-lijn gesloten te houden.(GA)
Een prima zet! De witte acties zijn voorlopig in de kiem gesmoord en zwart kan zich gaan hergroeperen.(TB)

27. d5 
27. e5 leek mij een interessante manier 
om de partij te compliceren.(GA) Nf5 Het prijsgeven van veld f5 voor het zwarte paard weegt echter zwaarder dan de stuiptrekking van wit. (TB) 28. exf6+ Kxf6 29. Rhg1 -+ (GA)

27....Rab8 28.Ne6+ 
Het paard heeft een 
prachtige buitenpost maar dreigt er eigenlijk niet veel.(GA) Van de andere kant houdt het witte paard wel de zwarte koning(stelling) in zijn greep. Bovendien staat het witte paard actiever dan het zwarte. De stelling is gelijk. (TB)

28.....Kf7


29. 
Qf4? 
Dameruil vond ik zeker niet erg. Het accentueert het belang van de 
b-lijn.(GA)
Een kritiek moment: dameruil!
Wellicht hadden de spelers het niet in de gaten, maar dit is een 
belangrijke slordigheid van Gert. Dame en paard vormen een sterk tandem om een aanval op te zetten. Gert mocht daarom de dames niet ruilen. (TB)}
Na 29. Qe3 
a3 30. Rhf1 Rb2 31. Rxf3 Rhb8 -+ staat zwart inderdaad gewonnen volgens Guus.
Guus miste echter het sterke 31.Rd2! Rhb8 32. Rxb2 axb2+ 33. Kb1

en nu Nxd5 
34. Ng5+ fxg5 35. Qxf3+ Qxf3 36. Rxf3+ Ke6 37. exd5+ Kxd5 38. Rf6

en de 
remisekansen zijn groot voor wit.(TB)

29... Qxf4+ 30. gxf4 a3 !?

Zwart heeft de 
stelling bereikt die hij 10 zetten geleden voor ogen had.(GA)

31. Nd4
Gert 
kan het binnenvallen van de zwarte toren met  31. Rh2 verhinderen. (TB)

31... Rb2


32. Nc2??
hoewel ik dacht al langer beter te staan, blijkt dit de enige echte fout van wit te zijn.(GA)
Ik denk dat de kansen afwisselend voor wit en voor zwart waren. Het is wel zo dat Guus vaker de kans had op een betere stelling. De zet van Gert is een blunder.(TB) 
32. Nxf3 De computer vind deze zet beduidend beter dan Pc2.(GA)}

32...Rxa2 33. Nd2 
dekt b1 en valt c4 aan. Rb8 34. Nxc4 

32... Rxa2 33. Kd2 Rb2 34. Kc1 Rb3 35. Kd2 a2
Ik had het idee 35...f5! gezien en zag dat het sterk was, maar vond wederom het intact houden van f6/g6 belangrijker.(GA)
Een belangrijk leermoment: Guus ziet de betere zet, maar weigert hem uit te voeren. Wederom was angst de drijfveer. Het niveau van Guus (en andere spelers) zal zeer snel toenemen wanneer hij het aandurft de structuur van de stelling te veranderen! (TB)

36. Ra1 Ra8 37. Rh3 Rb1 38. Rh1 Rab8 39. Nb4
Wit had op deze zet vertrouwd om de stelling in evenwicht te houden.(GA) 

39.......Rb2+
wederom 39... f5! 40. Ke3 Rxa1 41. Rxa1 fxe4 42. Kxe4 f2!  of 39... Rxh1 40. Rxh1 f5! en de witte stelling stort in.(TB)

40. Kc1


R8xb4!
 
Een mooi kwaliteitsoffer. Hoewel zwart er maar 1 pion voor heeft, staat hij gewonnen. De witte torens zullen niets meer kunnen uitrichten tegen het paard.(GA)

41. cxb4 c3 42. b5 Nc8!
Zwart dreigt, ongeacht de reactie van wit, Pc8-b6-c4-e3 en Tc2#.(GA)

43. h5 Nb6 44. hxg6+ Kxg6 45. Rg1+ Kf7 46. Rf1 f2 47. Kd1 Nc4

0-1

 

  

Schaakkalender

Februari 2020
Z M D W D V Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Zoeken

Gebruikers Menu

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com