Op 18 oktober speelden Richard Weijnans en Joep Pillaerds een heel eigenaardige partij. De partij doet me denken aan het nummer Proud Mary van Ike en Tina Turner. 

You know, every now and then
I think you might like to hear something from us
Nice and easy but there's just one thing
You see, we never ever do nothing nice and easy
We always do it nice and rough

So we're gonna take the beginning of this song and do it easy
Then we're gonna do the finish rough
This is the way we do 'Proud Mary'
And we're rolling, rolling, rolling on the river
Listen to the story

De partij begint heel rustig met wat schijnboksen. In het begin van het middenspel begint de doorgewinterde witspeler enkele rake klappen uit te delen. Hij lijkt de overhand te krijgen maar slaat vervolgens helemaal mis. Vanaf dat moment lijkt de jeugdige tegenstander (zwart) op techniek te winnen. Wanneer de vermoeidheid toeslaat, missen beide spelers de coördinatie en slaan in het wild rond. Beide spelers delen rake missers uit en het lijkt dat dan de één dan de ander knock-out gaat. Bij het ingaan van de laatste ronde lijkt de ervaring toch de doorslag te geven. Terwijl zwart na een linkse uppercut
wordt uitgeld door de scheidsrechter, besluit de moegestreden witspeler harakiri te plegen.

Richard Weijnans - Joep Pillaerds, Interne Competitie  Klimmen 18-10-2014

1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 e6 4. Bd3 c5 5. c3 c4

 

Een interessant moment. Met de tekstzet heft Joep de spanning in het centrum op (dat is nadelig) en vergroot hij zijn ruimte op de damevleugel en verdringt de loper naar een passievere plek (dat is gunstig). Dit is waar het in schaken om draait. De spelers nemen besluiten waardoor het karakter en de kenmerken van de stelling verandering. De kunst van het schaken is het ombuigen van de
verschillen naar een voordelige stelling.

6. Bc2 Nc6
De zwarte opstelling kom je weinig tegen op hoog niveau. De reden hiervan is dat zwart slechts kortstondige succesjes heeft geboekt (meer ruimte damevleugel en kietelen
witte loper) maar geen lange-termijn voordelen. Wit daarentegen kan zich makkelijker ontwikkelen en kan met de breekzetten b2-b3 en e3-e4 de zwarte pionnenfalanx onder schot nemen. Na het opspelen van de e-pion krijgt de witte dameloper op c1 ook ruimte. Wit kan door zijn goed geposteerde lopers zelfs al aan koningsaanval gaan denken. In eerste instantie zal de loper op c8 een zorgenkind blijven.

 

7. O-O
Wit volgt de Drie Gouden Regels van de Opening. Deze regels zijn richtlijnen en geen harde wetten. In dit specifieke geval is het ook mogelijk om direct e3-e4 of b2-b3 voor te bereiden.
Bijvoorbeeld 7. Nbd2 b5 8. O-O Be7 9. e4 Bb7 10. exd5 Qxd5 11. Re1 en wit staat prettiger vanwege de goede posten die zijn stukken bezetten en de beheersing van de half-open e-lijn.

7... Be7 8. Re1 O-O 9. Nbd2 Qc7
Een goed plan is om nog meer terrein te veroveren door 9... b5 op te spelen. Zwart wil daarmee de basis van de witte keten b2-c3-d4-e3-f2 aanvallen.

10. e4 dxe4
Het is vaak slim pionnen of stukken te ruilen wanneer je minder ruimte hebt. In dit geval heeft zwart daadwerkelijk minder ruimte in het centrum.

11. Nxe4 Rd8?
Deze natuurlijke zet zou de bron van groot erger kunnen zijn. De zwarte stelling vertoont twee gebreken. De loper op c8 en daarmee ook de toren op a8 hebben moeite om zich te ontwikkelen. Verder oogt pion c4 zwak. De vraag is:"Kan wit hier van gebruik maken?"12. Bg5
Deze ontwikkelingszet is prima. Het is belangrijk of er een zet is die op de juiste manier gebruik maakt van de kenmerken van de stelling.
En ja hoor!  Met 12. Nxf6+  uitschakelen van de verdediger van veld h7 en veld e4. Bxf6 13. Qe2 Aanval op de zwakke pion c4. 13.....b5 14. a4  Aantasten van de zwarte pionnenstructuur. 14... Ba6 15. Ng5 met aanval op h7 en de dreiging Dh5. 15....Bxg5 16. Bxg5 met aanval op Td8. Na  16...Rd7 (16... f6 17. Qxe6+ Oops!  17. Qe4 g6 18. Qf3 heeft wit een mooie aanvalsstelling  verkregen. De zwarte
velden rondom de zwarte koning zijn ernstig verzwakt en moeilijk te verdedigen.

12... Nxe4 
Stukkenruil verlicht niet alleen de zwarte stelling maar kan wit ook in verwarring brengen. Moet wit met de loper of met de toren op e4 slaan? Of moet wit eerst op e7 ruilen?


13. Rxe4
Is dit het juiste besluit?
Laten we eerst naar de alternatieven kijken. Na 13. Bxe7 Nxe7 14. Bxe4 Nd5 heeft wit drie duidelijke troeven:
a) meer ruimte op de koningsvleugel b) een sterke loper op e4, zwart een zwakke op c8 c) zwart heeft een zwakke pion op c4

Ook na 13. Bxe4 h6 14. Bxe7 Nxe7 15. Qe2 Nd5 16. Ne5 beschikt wit over dezelfde strategische voordelen.

13... f6
Mijn gevoel zegt dat deze zet niet de beste is. Ik kan het niet direct aantonen, maar niemand gaat in gedrongen stand vrijwillig zijn positie verder verzwakken. Na  13... Bxg5 14. Nxg5 e5!?
 kan wit een kansrijk kwaliteitsoffer plaatsen. 15. Qe2 h6 16. Nf3 Bf5 17.dxe5 Bxe4 18. Qxe4 g6 19. Qxc4  Ook na het slaan op e4 met de toren behoudt wit zeer goede kansen. Wit zal dan wel diep moeten gaan rekenen. De vraag rijst:"Moet wit op zo'n onduidelijk maar mooi avontuur ingaan wanneer er ook een eenvoudigere duidelijke weg naar voordeel was?

14. Bd2 b6 
Het idee om de loper te ontwikkelen is goed, de tekstzet is te langzaam. Joep had hier zijn gevoel voor gevaar moeten inschakelen. 

15. Qf1 
Een prima zet (druk verhogen op c4) en veld e1 vrijmaken voor Ta1. Hetzelfde idee kan ook uitgevoerd worden met 15. Qe2 waarbij ook nog pion e6 op de korrel wordt genomen.

15... b5 16. b3! Na5


17. a4 ??
Een regelrechte oversight! Het is alleen aan de Allergrootsten gegeven om op deze manier alle voordeel uit handen te geven! Beter is ) 17. Qe2!

17... cxb3 
Kassa!

18. Bd3 bxa4

Ook na 18... f5 19. Ree1 Nc4 
staat zwart lekker.

19. Rxa4 b2 

Jeugdige Overmoed. Het opspelen van de 
b-pion doet me denken aan Icarus die te hoog wilt vliegen. Men kan echter pas oogsten nadat men gezaaid heeft. Met het activeren van de toren door 19... Rb8  verkeert wit in acuut levensgevaar! 20. Qa1 Nc6 21. Qb1 h6 22. h3 Bd6 en zwart staat uitstekend.

20. c4 Nc6 21. Qb1
Ook na het alternatief 21. Bc3 
Rb8 22. Qb1 f5 23. Re3 Bf6 24. c5 g5  blijft wit in grote problemen verkeren.

21... Bd7 ??


En nu staat het 1-1 in het maken van grote fouten!
Beste lezers, houdt u goed vast aan uw stoel. De bovenstaande zet is 
een inleiding van een opeenstapeling van fouten. Het lijkt erop dat geen van beide spelers wil winnen. Ik geef toe dat de stelling uiterst gecompliceerd is. Misschien dat tijdnood een grote rol speelde. Dit neemt niet weg dat het foutengehalte te hoog is.
Correct was 21... f5 22. Re3 Nxd4 23. Ba5 Nxf3+ 24. Rxf3 Qe5 
25. Re3 Qd4 26. Bxd8 Bxd8 

22. c5 Rdb8?
Één van de moelijkste besluiten is 
het bepalen van welke toren moet nu naar b8?Als we naar de stelling kijken 
dan heeft de Ld7 zijn dekking van de toren verloren en verder is de druk op de d-lijn afgenomen. De toren op a8 heeft nu slechts een heel kleine taak: het verdedigen van pion a7. Wanneer Joep tot 22...Tab8 had besloten dan waren beide torens blij en zouden de kansen gelijk zijn.
22... Rab8 ! 23. Ra2 e5 
maakt de baan voor Ld7 vrij en oefent druk uit op d4. De stelling is gelijk.

23. Bc3 Qb7?
Een heel venijnige zet. De zwarte dame kijkt met een half oog naar de toren op e4, die nu twee keer verdedigd is. Daarnaast verdedigt de dame nu ook nog eens pion b2. Het enige nadeel is: de zet is fout!

24. Bc4 ?
Na deze zet blijkt de zwarte truc te werken. De toren wordt nu niet meer verdedigd door de toren en zwart kan een mooie combinatie uitvoeren.Na 24.Re2 staat de toren veilig en dreigt de belangrijke pion op b2 te verorberen waarmee wit beter komt te staan.24... Nxd4 !
Sterk gespeeld!

25. Nxd4 
Vanaf hier stopte ik tijdelijk met zetten goed overwegen en zette de komende zetten in 5 tot 10 seconden. Duidelijk de situatie onderschat. [JP]

 

25.....Bxa4 ??
Geeft de winst uit handen. Na het verrassende dameoffer 25... Qxe4 26. Qxe4 b1=Q+ krijgt zwart een nieuwe dame met rente terug!  27. Qe1 Bxa4 en zwart staat gewonnen.

26. Rxe6 ? 
Wit maakt geen gebruik van de aangeboden remisemogelijkheid. De enige kans was 26. Rh4 ! h6 27. Nxe6 met gelijkspel.


Analysediagram

26... Bxc5 ??


Nadat ik de klok indrukte dacht ik oh nee het is mat met dubbelschaak... [JP]

27. Re7+ ??
Het viel nog mee maar ik maakte alsnog een blunder door de koning naar f8 te verplaatsen (paardvork) [JP]

Erg sterk was inderdaad de matzet 27. Re8#

27... Kf8? 28. Rxb7 Rxb7 29. Bd5?
Na 29.Ne6+ Ke8 30. Bxb2 staat wit huizenhoog gewonnen.

29... Rd7 30. Bxa8  Bxd4


31. Be1 ?
Het lijkt erop dat Richard vandaag niet wil winnen. Nu krijgt zwart een nieuwe kans op de zege.

 31...Bc3 ?

Ik ging uit van een loper eindspel met als doel proberen er nog remise uit te krijgen.[JP]

Joep doet nog een verwoede poging om Richard te laten winnen.Het is ongelooflijk maar waar. Na 31... Rc7 32. Bb4+ Kg8 33. Ba3 Rc1+ 34. Qxc1 bxc1=Q+ 35. Bxc1 Bb3  heeft zwart uitstekende winstkansen.

32. Bc6 ??

Geluk gehad en toch nog winst kunnen behalen. [JP]

Diegene die de laatste fout maakt, verliest de partij. Beide spelers hebben in deze partij een groot aantal missers gehad. Richard was zo onfortuinlijk om de laatste te produceren.
En nu eventjes de aangeboden loper nemen 32. Bxc3 Rd1+ 33. Qxd1 Bxd1 34.Bxb2 Bc2 en Richard moet met een stuk meer kunnen winnen!

32... Rd1 33.Qxd1 Bxd1 34. Bxc3 b1=Q

Deze partij kende mooie momenten, maar op het einde van de partij werden teveel grote fouten gemaakt. De fouten lagen met name op het tactisch vlak. Ik adviseer de spelers om veel tactiek te trainen. Uiteindelijk verdiende deze partij geen winnaar. De enige winnaar is het publiek vanwege de hoge amusementswaarde van deze partij. 0-1Schaakkalender

Februari 2020
Z M D W D V Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Zoeken

Gebruikers Menu

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com