Bestuursleden gezocht

Na de zomer zullen er op de ALV meerdere bestuurswisselingen aan de orde komen. Op dit moment zijn wij nog op zoek naar leden (of ouders van leden) die in het bestuur willen plaats nemen of één van de diverse taken wil uitvoeren. Gelukkig maken vele handen licht werk, maar de handen moeten er wel zijn. Concreet betekent het dat wij nog op zoek zijn naar: een nieuwe secretaris, penningmeester en/of jeugdcoördinator.

Algemeen:

Met het bestuur vergaderen we zo’n 5 a 6 keer per jaar. Diverse actuele zaken worden daar besproken en er worden besluiten genomen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: interne competities, externe competities (LISB), samenwerking Zuid-Limburg (Voerendaal met DJC), Bondszaken en LISB en andere activiteiten zoals eigen toernooien. Je kunt ook een keer aansluiten bij één van deze vergaderingen om een indruk te krijgen.

Taken bestuursleden:

Secretaris:

Afhandeling correspondentie / Ledenadministratie / notuleren bestuursvergaderingen / voorbereiding ALV / agenda voor nieuw schaakjaar

Penningmeester:

Afhandelen declaraties / verrichten betalingen / vastleggen diverse kostenposten en inkomsten / financieel jaarverslag opstellen / maken van begroting

Jeugdcoördinator:

Coördineren bezetting trainers / aanspreekpunt voor ouders en kinderen / indeling laddercompetitie / agenda schaakjaar

Wil jij onze club helpen in het adequaat functioneren door het hele jaar heen? Meld je dan bij één van de bestuursleden:

Luc Zimmerman, Henk Gommer, Guus van den Akker, Ilmar Woldring

meer artikels