Gelukkig!?

Onlangs heb ik zoals diverse andere clubgenoten (Ties, Bob de jonge, Bob de oude, Leon, Ron, Sander) deelgenomen aan het Limburg Open toernooi. De veteranengroep was goed bezet (37 deelnemers, met behoorlijke sterktes: 2 spelers boven 2000, 7 spelers boven de 1900, 13 spelers boven de 1800), en ik mag me gelukkig prijzen dat ik in dat veld als 3e ben geëindigd.  Maar ik moet bekennen dat ik op bepaalde momenten geluk heb gehad. Een niet-schakende vriend reageerde verbaasd: “hoe kan dat nou, in het schaken maak je een fout of niet !?” 

Mijn eerste partij speelde ik tegen Jacob Perrenet, de kampioen LO van 2023 en de speler met de hoogste rating. Jacob is gevreesd om zijn onorthodoxe spel.  Onderstaand de situatie nadat Jacob 12…, f5 heeft gespeeld. Dat is een poging tot aanval, maar met als nadeel dat vanaf nu de pion op e6 een zorgenkindje kan worden, en zoals later zal blijken tot zijn ondergang zou leiden. Die zet f5 had hij ook kunnen laten. Voor mij is dat een vorm van geluk, want ik heb het niet afgedwongen!?

We speelden door en na de ruil van de dames en een paard (opnieuw een initiatief van zwart) onstond onderstaande stelling, waarin zwart al 2 zorgenkindjes heeft: pion e6 en d6!

Zwart zocht naar tegenspel en werd actief op de koningsvleugel, en dat eindigde prompt met een derde zorgenkindje, de pion h6. 

En enkele zetten later kon ik zelf initiatief nemen door g4 te spelen, en zwart gaf op in onderstaande stelling.

Een andere gelukkige winst was mijn partij tegen Urbain Vaneylen.  Hij opende met wit zeer compact (pionnen op c3, d4 en e3, en de lopers nog binnen, maar verraste me even later met 11. f4 en 12 e4.  Vanaf dat moment moest ik de opstoot van die pionnen zien tegen te houden en kwam ik in de volgende moeilijke stand terecht.

Wit zag nu zijn kans, dacht te kunnen gaan oogsten en speelde 21. e5 (!?) met aanval op de dame en na ruil van de pionnen ook aanval op de loper op h6. Maar in plaats van de dame sloeg ik met het paard terug op e5 en prompt stond wit zelf slecht!

En na de zetten 23. Qa4 Qb6+ 24. Kh1 Bxc1 25. Raxc1 Nxd3 26. Rc2 Re1 27. Rxe1 Nxe1 28. Re2 Nd3 gaf hij op nadat ik in onderstaande positie 29…Pf2 + had gespeeld. 

Ik had gewonnen, maar het geluk gehad dat wit te vroeg wilde oogsten.

meer artikels