Nieuwe rubriek Mijn “Mona Lisa”

Zou Leonardo da Vinci ook maar enig besef hebben gehad – of kunnen dromen – dat sommige van zijn kunstzinnige creaties hem eeuwen zouden gaan overleven? Deze vraag ligt ten grondslag aan de nieuwe websiterubriek ‘Mona Lisa’. Hiermee wil de redactieraad de leden van SV Voerendaal oproepen om hun tot dusverre mooiste partij nog eens over het voetlicht te brengen – met kans op eeuwige roem. Dat ‘mooiste’ kunnen we natuurlijk ruim nemen. Een uiterst gewaagd offer? Een miraculeuze ontsnapping? Of ‘gewoon’ een goed resultaat tegen iemand met een veel hogere rating? Een of enkele diagrammen erbij zijn welkom, evenals natuurlijk eigen of andermans commentaar dan wel analyses. Een compacte sfeertekening kan de lezer helpen zich een beeld te vormen van het strijdtoneel en wellicht ook van de opponent, maar is niet strikt noodzakelijk.

Inzendingen hartelijk verwelkomend, namens de redactieraad: Bob Merx, Camiel Peerlings, Tom Vrouenraets en Ilmar Woldring.

meer artikels