Nieuwsbrief “De Schaaksenatoren”: Roger Hünen, kind aan huis?

Elke schaakmaandagmiddag van de schaaksenatoren kan pas beginnen, als Roger (en Bert Smeets) gearriveerd zijn met onze schaakspullen. En als Roger ons welkom heeft geheten en de indeling gemaakt heeft.

Maar behalve dat Roger duidelijk onze beste deelnemer is (zie ter illustratie onderstaand de laatste periodestand),

had ik de indruk dat hij ook “kind aan huis” is in onze gewaardeerde speellocatie, de bieb in Voerendaal. Zo wees hij mij bijvoorbeeld op de personeelsuitgang toen ik Thei (onze bijna 100-jarige, heel fit maar niet meer zo goed ter been) naar huis zou brengen. De weg naar het parkeerterrein is op die manier veel korter.

Hoe komt het dat Roger van al dat soort dingen op de hoogte is en ik niet? Het lijkt wel of hij “kind aan huis” is in de bieb en hoe komt dat?   

Afgelopen maandagmiddag heb ik met hem daarover gesproken. Wij hadden daar ruim-schoots tijd voor na ons partijtje, dat uiteraard door hem gewonnen werd. Ik heb de indruk, dat Roger zorgt dat hij stellingen bereikt, die voor hem interessant zijn. In ons geval een eindspel met voor hem een vrijpion op de h-lijn, die nog een heel stuk moest lopen en voor mij een dubbelpion op de f-lijn die op de duur zwak zou worden. Dat alles wordt door Roger keurig en vriendelijk afgewikkeld tot winst.

Maar het ging mij erom zijn relatie met in ieder geval onze bieb te bespreken. En wat blijkt: Roger liep in het najaar van 2022 op een maandagmiddag tegen een folder aan waarin het ging om vrijwilligerswerk op het gebied van computers. Roger (Ingenieur Elektrotechniek, Delft) is als vrijwilliger sindsdien actief op twee fronten: het iCafé en Klik & Tik.

Het iCafé is een soort helpdesk voor computerproblemen (alleen software). De cliënten komen met laptop, tablet of telefoon onder hun arm naar de bieb. Soms gaan de betrokken vrijwilligers op huisbezoek als er bijvoorbeeld een probleem met een printer, een internetverbinding of de Wi-Fi. Roger is, omdat hij de maandagmiddagen schaakt bij de Schaaksenatoren, alleen op de 2e dinsdag van de maand actief in “De Burgerij” in Klimmen. Maar soms zie ik hem toch tussen het schaken door even overleggen met collega vrijwilligers.

Bij Klik & Tik begeleidt Roger samen met een collega op woensdagochtenden cursisten bij hun eerste stappen op het internet: eenvoudig gebruik van een computer v.w.b. surfen en e-mailen. Ook het gebruik van populaire sites staat op het programma.

Er is nog veel meer te vertellen over de betrokkenheid van Roger bij dit vrijwilligerswerk, maar ik laat het maar even hierbij. Het was voor mij frappant om te leren hoe één van de onzen, ogenschijnlijk alleen bezig met activiteiten rond het senatoren-schaak, nog een heel andere relatie heeft met andere onderwerpen die zich in en rondom de bieb afspelen. Daarom is Roger, kind aan huis in de bieb!

meer artikels