Portretgalerij

De mens achter de schaker, achter het clublid. Aan dat thema is deze nieuwe rubriek gewijd. Want laten we eerlijk zijn: wat weten we nu eigenlijk van elkaar? Natuurlijk, we brengen aan het schaakbord elk jaar tientallen uren met elkaar door, zij het grotendeels in stilte, en weten op schaakgebied best wel wat we aan elkaar hebben. En ook van ieders voorkeuren waar het gaat om (alcoholische) drank aan het eind van de clubavond of tijdens de jaarlijkse barbecue hebben we een aardig beeld. Maar wat we allemaal in het dagelijks leven uitvoeren (dan wel hebben uitgevoerd), wat ons bezighoudt, wat ons blij maakt, ons bezorgd stemt – en meer van dat soort kwesties? Dat is andere koek. En daar willen we met deze rubriek wat aan doen. Tot verrassing, tot lering, tot vermaak – wie zal het zeggen?

Keulen en Aken zijn niet in één dag gebouwd. Dat geldt ook voor deze portretgalerij, die kalmpjes aan inhoud moet gaan krijgen; het is immers geen aangenomen werk. De vorm is er al: een tiental vragen van heel verschillende aard. Het spits wordt nu afgebeten door onze geestelijk nog zeer kwieke nestor, Thei Holka (bijna 99!). Redactielid Camiel Peerlings noteerde, ditmaal als geste in de vorm van een vraaggesprek, de soms zeer verrassende antwoorden van deze gepensioneerde… slager. Wisten jullie dat? En dat Thei in zijn jongere jaren een heuse matador op het groene laken was? Om maar twee dwarsstraten te noemen.

meer artikels