LISB 7e ronde

LISB 6e ronde

LISB 5e ronde

LISB 4e ronde

LISB 3e ronde

LISB 2e ronde

LISB 1e ronde

Finale Rapid-competitie LISB

LISB 7e ronde

V1 – Schaesberg1 V3 – DJZ 1 V4 – GESS2 V5 – DJZ2 V2 bye

LISB 6e ronde

Heerlen – V2 DJZ2 – V4 Postertoren – V5 V1 bye V3 bye